Kurs Operator Koparko - Ładowarki kl. III
koparko-ladowarka_2
Trwa nabór na kurs operatora koparko – ładowarki.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparko – ładowarki w zakresie III klasy uprawnień

  

Ceny konkurencyjne (promocja).

Możliwość wpłaty w ratach.

Spotkanie organizacyjne 11 luty 2013r.

 

 

Warunki przyjęcia na kurs:

- aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora,

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie co najmniej podstawowe.

 

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego)

 

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu słuchacze uzyskują uprawnienia wpisane w książeczkę operatora.

AddThis Social Bookmark Button